Φίλτρα:
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013
Διάρκεια: 16 mins 28 secs
Το αρχείο προέρχεται από το nikaia-church.gr.
Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013
Διάρκεια: 48 mins 1 sec
Κυριακή, 02 Δεκεμβρίου 2012
Διάρκεια: 37 mins 55 secs
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012
Διάρκεια: 50 mins 46 secs
Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012
Διάρκεια: 51 mins 33 secs
Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012
Διάρκεια: 48 mins 4 secs
Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012
Διάρκεια: 46 mins 18 secs
Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2012
Διάρκεια: 45 mins 21 secs
Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012
Διάρκεια: 47 mins 34 secs