Latest sermons by
Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013
Διάρκεια: 48 mins 1 sec
Κυριακή, 02 Δεκεμβρίου 2012
Διάρκεια: 37 mins 55 secs
Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012
Διάρκεια: 46 mins 18 secs
Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2012
Διάρκεια: 45 mins 21 secs
Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012
Διάρκεια: 46 mins 13 secs
Κυριακή, 20 Μαΐου 2012
Διάρκεια: 50 mins 40 secs
Κυριακή, 13 Μαΐου 2012
Διάρκεια: 45 mins 49 secs
Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012
Διάρκεια: 40 mins 51 secs
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012
Διάρκεια: 40 mins 11 secs