Ομολογία Πίστεως - Δημήτρης Κορδορούμπας

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων τον λόγον μου, και πιστεύων εις τον πέμψαντα με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.»

Κατά Ιωάννην ε΄ 24

Διαβάστε περισσότερα: Ομολογία Πίστεως - Δημήτρης Κορδορούμπας

Ομολογία Πίστεως - Γρηγόρης Σπανός

spanos

«Αλλά συ μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθης, εξεύρων παρά τίνος έμαθες και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρία δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού»


Τιμοθέου Β γ΄14, 15.

Διαβάστε περισσότερα: Ομολογία Πίστεως - Γρηγόρης Σπανός